Winnaars

Sinds 2015 wordt De Pluijm jaarlijks uitgereikt aan het meest vernieuwende, verzorgde en erudiete afstudeeronderzoek van HKU Theater. De eerdere Pluijmwinnaars zijn:

2021: Christy-Ann Karijodirono 

“As a theatre maker how do YOU take responsibillity for a inclusive theatre and theatre-field!” That is the core question in the research of Christy-Ann. Presenting her research as a magazine, in a polyphonic way, mirroring the topics of her argument, she reaches out to me as a reader. She convinces me that thinking about this question could benefit my own making, my own practice. 

She uses very relevant interviews and precisely formulated observations to connect ideas of identity and diversity to dramaturgical and artistic notions. Her research is highly contemporary, original, political and personal. 

2020: Edna Azulay

Tijdens de spannendste Zoom-sessie van HKU Theater in 2020 werd de Pluijmwinnaar bekendgemaakt. Uit de vijf genomineerden koos de jury unaniem voor Edna Azulay (Writing for Performance) met haar gekoppelde eindwerk en onderzoek een lichaam van water kan niet breken: elke tekst is een liefdesbrief.

Over het ingezonden werk van Azulay schreef de jury: “Begonnen met de vraag ‘wat is queer schrijven?’ wordt Edna’s onderzoek een zoekende, verwarrende, verlangende, bruisende liefdesbrief aan de “not-yet-there” van de persoonlijkheid, een gevecht met de “straight time” van de wereld,  en tegelijkertijd een heel minutieus onderzoek naar wat schrijven daarin kan betekenen. Onderzoek en maken zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Edna […] zet zich af tegen bestaande systemen en theorieën, maar biedt ook iets nieuws aan. […] Haar onderzoek is weliswaar persoonlijk, maar ook heel theoretisch.  Het is politiek relevant, dramaturgisch vernieuwend. Het is ethisch, performatief en fysiek.”

De jury was zo onder de indruk van het afstudeerwerk van Azulay dat werd besloten tot een unieke publicatie: eindwerk en onderzoek verschenen gezamenlijk als HKU Cahier, een uitgave van het lectoraat.

Meer dan twintig inzendingen ontving De Pluijm in dit bijzondere jaar. Daaruit koos de jury, naast het onderzoek van Azulay, nog drie andere genomineerden:

  • Lars Koning (Writing for Performance) met Settings: personages voelbaar maken via de ruimte
  • Betina Abi Habib (Master Scenography) met Scripting for Scenography: Collection of performances
  • Julia de Dreu (Writing for Performance) met Misogynie en het Onheilspellende

2019: Vera Morina & Tanja Becher

Een spectaculair besluit van de jury bij het toekennen van De Pluijm 2019; de vijfde maal dat de onderzoeksprijs van HKU Theater werd uitgereikt, leverde niet één, maar twee winnaars op: Writing-student Vera Morina en Tanja Becher van de masteropleiding Scenography. Speciaal voor dit uitzonderlijke besluit maakte kunstenaar Jeroen Wesselink, die in 2015 de oorspronkelijke bokaal ontwierp, een 3D-geprinte replica, die Tanja Becher in ontvangst mocht nemen.

Diep onder de indruk was de jury (Nirav Christophe, Rafaëlle Kwakkel, Mart-Jan Zegers en Jorrit Thijn) van enerzijds het sociaal bewogene en anderzijds het totaal vernieuwende van de twee jonge onderzoeksters. ‘Een art-based onderzoeksproject én een voorstelling ineen. (…) Een heel speciale onderzoeksvorm,‘ schreven zij over het onderzoek van Tanja Becher. En over Vera Morina: ‘Een vlammend betoog hoe we kunnen werken aan een cultureel divers theaterlandschap. (…) Niet alleen een analyse, maar ook een handreiking.’

Naast de winnaars werden nog twee andere inzendingen genomineerd:

  • Célestine van Rijswijk (BA Theatre & Education) met Begeleiden is een kunst, een afstudeeronderzoek naar de rollen van coach en begeleider;
  • en Aristi Pavlou (MA Scenography) met het research document How to do things with space: Using scenography to create a methodology for how architecture can be rendered as performative

Het volledige juryrapport van De Pluijm 2019 is hier terug te lezen.


2018: Rafaëlle Kwakkel

Op vrijdag 29 juni 2018 werd de vierde Pluijmwinnaar in de geschiedenis van de onderzoeksprijs bekendgemaakt: Rafaëlle Kwakkel (Writing for Performance) met haar scriptie Alleen iets met een geest kan tandenknarsen, een onderzoek naar geloofwaardige kunstmatig intelligente personages in het theater. De jury, bestaande uit Nirav Christophe, Jorrit Thijn, Mart-Jan Zegers, Joy Slaats (Pluijmwinnaar 2017) en Lisanne van Aert (runner-up 2017), schreef het volgende:

“Haar onderzoek met de prachtige titel Alleen iets met een geest kan tandenknarsen gaat over het schrijven van geloofwaardige personages voor kunstmatige intelligentie. De tekst van Rafaëlle is een prachtig opgebouwd en doorlopend betoog van 124 pagina’s waarin geen denkstap wordt overgeslagen. Ze past met haar onderzoek helemaal in het hedendaagse thema van het posthumanisme, waarin de mens niet meer automatisch de maat van alle dingen is. Rafaëlle laat zien wat dat heel concreet betekent voor theatrale personages. De tekst verwerkt heel soepel uitgebreide literatuur over allerlei onderwerpen en plaatst zich daarmee echt midden in een actueel debat. Eruditie verbonden met lichtheid; urgentie verweven met toepasbaarheid. Dit onderzoek kan zo in haar opleiding gebruikt worden.”

De jury van De Pluijm 2018 was onder de indruk van het hoge niveau van de inzendingen dit jaar, de veelzijdigheid en vooral de toepasbaarheid van onderzoeken voor de praktijk van anderen. Niet voor niets werden naast de winnaar nog drie andere inzendingen genomineerd:

  • Diede Al met De homohandleiding, over hoe je met heteronormativiteit de perfecte homoseksuele filmjongen kan krijgen;
  • Anne Leijdekkers met Living Bodies in front of Living Bodies, een prikkelende, filosofische tekst over vier essentiële concepten in de hedendaagse scenografie;
  • en Maike Pijnappel met It’s all-in the language, een onderzoek naar tekstbehandeling met amateurspelers.

Het volledige juryrapport van De Pluijm 2018 is hier te lezen.


2017: Joy Slaats

Op vrijdag 30 juni 2017, tijdens de afstudeerdag van HKU Theater, werd voor de derde maal De Pluijm uitgereikt. Joy Slaats, studente Docerend Theatermaker, won de prijs met Landschap vol figuren, een afstudeeronderzoek naar de zeggingskracht van figurentheater. De jury, bestaande uit Nirav Christophe, Marcel Dolman, Mart-Jan Zegers en Pluijmwinnaar van 2016 René van Dijk, schreef het volgende:

“Joy Slaats beschrijft en onderzoekt het figurentheater en doet dat als maker, als denker, als inspirator, en als docent. Het is theorievormend voor een heel veld; het is vernieuwend en gedegen, en inhoudelijk heel uitdagend wanneer beschreven wordt hoe je met beelden je boodschap kunt versterken. En de vormgeving is schitterend en past precies bij het onderwerp. Een ISBN erbij en het kan zo uitgegeven worden.”

De Pluijm 2017 kende een aantal primeurs. Nog nooit kwamen er zo veel inzendingen binnen, en nog nooit nomineerde de jury zo veel onderzoeken voor de uiteindelijke prijs. Naast Joy Slaats waren dat Yentl van Stokkum, Lotte Vermeer en Lisanne van Aert.

En nog een unicum: voor het eerst besloot de jury om niet alleen de Pluijmwinnaar een betaalde essayopdracht voor Theaterboek toe te kennen, maar óók de nummer twee, Lisanne van Aert. Haar onderzoek naar het protagonisme van de interne criticus “boeit, ontroert en is scherpzinnig en nietsontziend geschreven. Ze ontmaskert ieder van ons als ramptoerist en inspireert ons radicaal te zijn. Het is heel communicatief en toepasbaar.”


2016: René van Dijk

Op vrijdag 17 juni 2016 werd voor de De Pluijm voor de tweede maal uitgereikt, en wel aan René van Dijk met zijn scriptie Worldbuilding. De jury, bestaand uit Nirav Christophe, Mart-Jan Zegers, Hester Zijlstra, Inge Raadschelders en Jelmer Soes, schreef het volgende:

René van Dijk wint De Pluijm 2016“René van Dijk heeft een vernieuwende scriptie geschreven over het belang van Worldbuilding voor het schrijven voor en het maken van theater. Een manier van werken, gebruikelijk bij Fantasy en Science Fiction, wordt in deze scriptie op een overtuigende wijze toepasbaar gemaakt voor hedendaags theater. René heeft een interessant naslagwerk geschreven, waarbij hij literatuur, theater, games en films op een organische manier betrekt. Heldere definitie’s en analyses leiden in zijn werk tot een genuanceerd pleidooi en tot uiterst bruikbare en breekbare regels om worldbuilding als techniek in het hedendaags theater in te zetten. Het is een vernieuwend onderzoek op het gebied van multimedialiteit, het doorbreken van de grenzen van het theater, en de zoektocht naar nieuwe vertelvormen. René heeft zijn onderzoek met zichtbaar plezier en toewijding beschreven.”

Bente van ArkelDaarnaast was er een speciale eervolle vermelding voor Bente van Arkel. Haar scriptie Immer auf der Suche: Een onderzoek naar het begeleiden van spelers in een postdramatisch maakproces, omschreef de jury als “een ambitieus, gedreven en zorgvuldig onderzoek, dat voor haar vakgenoten in het veld werkelijk nieuwe kennis en ideeën oplevert. Op een sympathieke toon wordt de lezer bij de hand genomen en op een heldere en gestructureerde manier meegenomen in de complexe en fascinerende wereld van het postdramatische theater. Bente laat een sterk naar buiten gerichte blik zien, haalt veel bronnen aan, citeert veel stemmen, en schetst op die manier een veelkleurig pallet van het debat over hedendaags theater. Het onderzoek is direct toepasbaar en inspirerend voor de praktijk.”


2015: Hester Zijlstra

Op vrijdag 26 juni 2015 werd voor de eerste maal door lector Nirav Christophe De Pluijm uitgereikt aan Hester Zijlstra voor haar scriptie De schaamte van de schrijver.

De jury, bestaande uit Nirav Christophe, Don Duyns en Gert-Jan ten Brinke, schreef over de winnaar:

Hester Zijlstra en Nirav Christophe“Hesters studie over schaamte betreedt een nieuw onontgonnen onderzoeksgebied in het schrijven. Een in potentie zweverig onderwerp wordt zorgvuldig en opmerkelijk evenwichtig en systematisch uitgewerkt. Bronnen uit psychologie, filosofie, spiritualiteit, filosofie en schrijfliteratuur worden moeiteloos met elkaar verbonden in een zeer persoonlijk en toch uiterst vakmatig betoog. Dat maakt deze scriptie tot zowel een eloquente als moedige tekst. Met veel tips, strategieën, en oefeningen heeft dit praktijkonderzoek een grote toepasbaarheid voor hedendaagse toneelschrijvers. De toon is licht en niet problematiserend.”

Yvo NafzgerDe jury gaf ook een eervolle vermelding aan Yvo Nafzger voor zijn scriptie Hij zweeg, zij weende. Een onderzoek naar strategieën die taal kunnen afbreken. De jury noemde dit een “helder en prikkelend geformuleerde scriptie van een zeer erudiete auteur, met een vlot meanderende, bij tijd en wijle branievolle stijl. De jury heeft ervan genoten dat een gewichtig theoretisch onderzoek toch lichtvoetig en humoristisch beschreven kan worden.”

De winnaar van De Pluijm, Hester Zijlstra, won niet alleen de wisselbokaal, maar ook een betaalde schrijfopdracht via het Lectoraat Performatieve Maakprocessen, namelijk het schrijven van een essay voor de eerstvolgende ‘HKU-bundel’ van Theaterboek. Ook besliste zij het volgende jaar mee over haar opvolger, en droeg zij de Pluijm aan hem over.