Inzenden & Reglement

Studeer jij in het schooljaar 2019-2020 af als bachelor of master aan HKU Theater, dan kun je meedingen voor De Pluijm 2020. Hieronder lees je de reglementen en de criteria waarop de jury beoordeelt. Onderaan deze pagina kun je je werk uploaden. Je kunt ook mailen naar info at depluijm.nl

De Pluijm is de jaarlijkse onderzoeksprijs van HKU Theater. Alle afstudeerders van alle afstudeerrichtingen (BA en MA), die hun werk insturen volgens de hiervoor geldende richtlijnen, komen in aanmerking voor de prijs.
Wil jij meedingen voor De Pluijm 2020? Je kunt werk, of een weergave met toelichting daarop indienen tot 5 juni 2020.

Criteria

Het selectieproces van de jury volgt drie hoofdpijlers:

 1. Vernieuwend: het onderzoek in de kunst dat jij uitvoerde binnen je afstudeertraject is vernieuwend van aard. Dat kan van toepassing zijn op de methode, het onderwerp, het terrein, de presentatiewijze, maatschappelijke betrokkenheid of toepassing binnen het werkveld.
 2. Verzorgd: Het onderzoek is goed verzorgd en aantrekkelijk vormgegeven.
 3. Erudiet en eloquent*: Je kiest voor een vorm die aansluit op de inhoud. Daarbij getuigt je werk van een brede algemene kennis, en heb je onderzocht met een naar buiten gerichte blik.

* In navolging van de naamgever van de prijs, Cees van der Pluijm.

Indienen

Schriftelijk werk kun je onderaan deze pagina indienen. Wanneer je onderzoek wordt gepresenteerd op een vast moment, bijvoorbeeld als installatie of performance, breng ons daar dan zo snel mogelijk van op de hoogte. De Pluijm zorgt dan dat (een afvaardiging van) de jury dit presentatiemoment kan bijwonen.

Van werk dat niet schriftelijk kan worden ingediend, verwachten wij bovendien:

 • een weergave (bijvoorbeeld op video), én
 • een schriftelijke verantwoording die inzicht geeft in hoe het eindresultaat tot stand is gekomen.

Jury

Nirav ChristopheAlle inzendingen voor De Pluijm worden beoordeeld door een jury onder leiding van Lector Performatieve Maakprocessen Nirav Christophe. Uit de ingezonden afstudeerwerken stelt de jury een shortlist van genomineerden samen, waaruit uiteindelijk een winnaar wordt gekozen.

De jury van De Pluijm 2020 bestaat uit:

 • Nirav Christophe (voorzitter)
 • Mariëlle van Sauers (scenarist, docent & tutor HKU Theater)
 • Henny Dörr (studieleider HKU Master Scenography)
 • Mart-Jan Zegers (dramaturg & docent HKU Theater)
 • Vera Morina (winnaar De Pluijm 2019)

Naast de inhoudelijke criteria die de jury hanteert, gelden de volgende formele voorwaarden:

 • Je werk is een afstudeerproduct aan één van de afstudeerrichtingen van HKU Theater (incl. master);
 • Je studeert af in het schooljaar 2019-2020;
 • Je werk is ingezonden vóór 5 juni 2020;
 • Je levert je werk aan voorzien van naam, e-mailadres, opleiding en eventuele toelichting.

Inzendformulier

Let op: is je document te groot voor dit formulier, mail het dan naar info at depluijm.nl, met daarbij dezelfde onderdelen als in het formulier.

  Je naam

  Je e-mail

  Je opleiding

  Toelichting

  Upload hier je bestand(verplicht)