Cees van der Pluijm

Cees van der PluijmOp 14 december 2014 overleed geliefd docent, scriptiebegeleider en taalpurist Cees van der Pluijm. Cees werkte bijna 20 jaar aan de schrijfopleiding en stond garant voor de taalbeheersing van alle studenten.

Cees stond symbool voor taaldegelijkheid. Hij stond voor zinnen die foutloos zijn, maar vooral ook langer dan enkele woorden, in constructies die niet aan zichzelf ten onder gaan en niet alleen inhoudelijk, maar ook qua vorm iets te zeggen hebben. Cees stond voor argumentatie en onderbouwing, voor these, antithese, synthese, en dan wel in de juiste volgorde, voor correcte werkwoordvervoegingen en stilistische nuances. Cees stond voor de vileine zinsnede, voor humor op het randje – soms onder de gordel maar altijd rijk gevangen in de taal.

Daarbij eiste Cees van zijn studenten dat zij zich zo breed mogelijk ontwikkelen; van de Bijbel tot de actualiteit, opiniërend en essayistisch, alles moet gelezen en verwerkt worden, opdat de jonge mens maar weldoorvoed van informatie en zelfdenkend vermogen de grote boze wereld in zou gaan.

Cees was, kortom, het toonbeeld van eruditie en eloquentie.

De PluijmOp 26 juni 2015 reikten lector Performatieve maakprocessen Nirav Christophe en Gert Jan ten Brinke, partner van Cees, voor het eerst De Pluijm uit op de afstudeerdag van HKU Theater.

Met De Pluijm, vanaf dat moment een jaarlijkse lectoraatsprijs voor het meest ‘erudiete en eloquente’ beschouwend afstudeerwerk, wordt de noeste arbeid van Cees voortgezet. De Pluijm daagt studenten Theater   uit tot analyseren en formuleren en draagt zo bij aan de (her)waardering van het beschouwende genre: het middel waarmee studenten kunnen laten zien wie zij zijn aan het einde van hun studie aan de HKU Theater.