Reglement

De Pluijm is de jaarlijkse onderzoeksprijs van HKU Theater (bachelor en master). Alle afstudeerders van alle afstudeerrichtingen, die hun werk insturen volgens de hiervoor geldende richtlijnen, komen in aanmerking voor de prijs.

Wil jij meedingen voor De Pluijm 2019? Je kunt werk, of een weergave met toelichting daarop indienen tot 30 mei 2019.

Criteria

Het selectieproces van de jury volgt drie hoofdpijlers:

  1. Vernieuwend: het onderzoek in de kunst dat jij uitvoerde binnen je afstudeertraject is vernieuwend van aard. Dat kan van toepassing zijn op de methode, het onderwerp, het terrein, de presentatiewijze, maatschappelijke betrokkenheid of toepassing binnen het werkveld.
  2. Verzorgd: Het onderzoek is goed verzorgd en aantrekkelijk vormgegeven.
  3. Erudiet en eloquent*: Je kiest voor een vorm die aansluit op de inhoud. Daarbij getuigt je werk van een brede algemene kennis, en heb je onderzocht met een naar buiten gerichte blik.

* In navolging van de naamgever van de prijs, Cees van der Pluijm.

Indienen

Schriftelijk werk kun je op deze pagina indienen. Wanneer je onderzoek wordt gepresenteerd op een vast moment, bijvoorbeeld als installatie of performance, breng ons daar dan zo snel mogelijk van op de hoogte. De Pluijm zorgt dan dat (een afvaardiging van) de jury dit presentatiemoment kan bijwonen.

Van werk dat niet schriftelijk kan worden ingediend, verwachten wij bovendien:

  • een weergave (bijvoorbeeld op video), én
  • een schriftelijke verantwoording die inzicht geeft in hoe het eindresultaat tot stand is gekomen.

Jury

Nirav ChristopheAlle inzendingen voor De Pluijm worden beoordeeld door een jury onder leiding van Lector Performatieve Maakprocessen Nirav Christophe. Uit de ingezonden afstudeerwerken stelt de jury een shortlist van genomineerden samen, waaruit uiteindelijk een winnaar wordt gekozen.

De jury van De Pluijm bestaat uit:

  • Nirav Christophe (voorzitter)
  • Jorrit Thijn (schrijver en docent WRI, IPD & HKU Theater)
  • een wisselend docent-jurylidmaatschap
  • de winnaar van De Pluijm in het voorgaande jaar

Studeer jij af als bachelor of als master aan HKU Theater, en wil jij meedingen naar De Pluijm? Stuur je werk dan in, of neem contact op voor meer informatie.